Akreditasyonlarımız

MID BELGELENDİRME

MID direktifi, üreticilerin, ölçü aletlerinin üretiminden, pazara sürme ve...

CE BELGELENDİRME

CE İşareti Fransızca ``Conformité Européenné`` kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME

WELMEC’in temel amacı, Avrupa yasal metrolojisine uyumlu...

ÜRÜN BELGELENDİRME

Türk Standartları, Uluslararası Standardlar ve Kalite Değerlerine uygunluk...

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Elektriksel, boyut, kütle, hacim, optik kalibrasyon konularında EN ISO 17025'ten...

EĞİTİM HİZMETLERİ

Toplam Kalite Yönetimi, PCM (Proje Çevrim ve Yönetim Eğitimi)-AB Projeleri...

Kurumsallaşma,
kalite kültürü ve
mükemmellik arayışı.

SASTEK A.Ş. faaliyetleriyle profesyonelleşme, kurumsallaşma, mükemmellik arayışında kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir.
Kurumsal

Kalite kültürünün oluşması için misyon üstleniyoruz

1. Hedefimiz

Metroloji Laboratuvar ve kalite alanında ulusal ve uluslararası boyutuyla ülkemizde ve uluslararası arenada tercih edilen olmaktır. Var olan akreditasyon çalışmalarımızı günün şartlarına göre yenilemek çeşitliliğini arttırmak hedefimizdir.

2. Neler yapıyoruz?

Özel Sektör ve Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi alanlarında uzun yıllar hizmet vermiş, yetişmiş, deneyimli ve güvenilir Uzman personel istihdam ederek,

Türk Üretim ve Hizmet Sektörünün sunduğu ürün ve hizmetlerin kalite seviyesini yükseltme ve AB uyum sürecine katkıda bulunma adına;

Türk Sanayiine hizmet vermek için yola çıkmıştır.

Ölçü Aletlerinin Muayene ve Belgelendirmesi kulvarında gerekli alt yapıyı kurarak önemli bir boşluğu dolduran SASTEK, yapacağı yenilikler ile diğer firmalara da örnek olacaktır.

3. Biz kimiz?

SASTEK 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Muayene ve Belgelendirme faaliyet alanına yönelen Firmamız; Şirketin Ana Sözleşmede Ticaret Ünvanını 2005 yılında “SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirdi.

Sürekli Gelişme ve yenilikleri takip etmeyi politika edinen SASTEK;

 • NANDO Sitesinde 2759 no ile 2014/32/EU Yönetmeliği çerçevesinde B.D.F Modüllerinde Onaylanmış Kuruluş olarak  belgelendirme yapmaktadır.
 • TS EN ISO/IEC 17065 Standardı konusunda AB-0118-EU no ile  TS EN ISO/IEC 17025 Standardı konusunda   AB1028-T no ile TS  EN 17021T AB-0129 -YS  no ile TÜRKAK tan akredite bir kuruluştur..
 • Yabancı akreditasyonlu olmak üzere yönetim sistemlerinden belgelendirme çalışmaları yapmaktadır.
 • Tip İnceleme ve Tasarım İnceleme Belgeleri ve bunların eklerini hazırlamak.
 • Ürün Belgelendirmelerini ve standarda uygunluk belgelendirmelerini yapmak,
 • Uzun süreli İç Tetkik ve incelemeler yapmak.
 • Avrupa Birliği Yönetmelikleri çerçevesinde her türlü gerekliliklerini yapmak ve-veya yaptırmak.
 • Üretim yeri incelemeleri yapıp sonuçlarını raporlamak ve-veya belgelendirmek.
 • Eğitim (Sistem.teknik.kişisel) ve İnsan Kaynakları Hizmetleri vermek,
 • Self Deklarasyon gerektiren riski az ürünlerin CE belgelendirmesini yapmak. 
 • Doğrulama ve kalibrasyon faaliyetlerini yapmak veye yaptırmak. 
 • Isı sayaçlarının periyodik kontrolleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknik Servis olarak atanmış bu konudada hizmet vermektedir.