SASTEK A.Ş. 2001 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Muayene ve Belgelendirme faaliyet alanına yönelen Firmamız; Şirketin Ana Sözleşmede Ticaret Ünvanını 2005 yılında “SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirdi.

MİSYONUMUZ: SASTEK A.Ş. faaliyetleriyle profesyonelleşme, kurumsallaşma, mükemmellik arayışında kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir. Ulusal, uluslararası, globalleşen boyutu, deneyimli ve uzman kadrosuyla faaliyet göstermektedir. Türk üreticisi ve tüketicisinin kalite şuurunun gerçekleşmesine katkıda bulunarak mamül ve hizmetlerde güvenlik şemsiyesinin oluşmasını üreticilerimizin Avrupa Müktesebatı çerçevesinde de karşılaştıkları teknik engellerin kalkmasında önemli görev yapmaktadır.

ÖZDEĞERLERİMİZ: -Gizlilik, -Objektiflik, -Doğruluk, -Güvenilirlik, -Tecrübe, -Bilgi Birikimi, -İnsan Odaklı Anlayış, -Katılımcılık, -Paylaşımcılık, -Özgüven

20.yüzyılın ikinci yarısında olmak üzere dünyada yeni düşünceler, ürünler, örgüt yapıları ve yönetim anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu hızlı değişimin temel nedenleri teknolojik gelişmenin hızlılığı, bilginin katlanarak artması, toplumların ve onları oluşturan bireylerin kültür ve bilgi düzeylerinin artması, sermayenin globalleşmesi, iletişimin artması, kolaylaşması sayılabilir. Bu süreçte; Endüstriyel açıdan bakıldığında hem tüketici tercih ve davranışları, hem de üretici tepkileri farklılaşmıştır. Tüm dünyada kabul gören küreselleşme rüzgarları, şirket ortaklıkları, teknoloji ve bilimin hızla ilerlemesi işbirliğindeki artışlar sonucunda bilgi ve insan odaklı düşünce sistemlerinin ve yönetim sistemlerinin gelişmesine de neden olmuştur.

Bu gelişmeler işletmeler arasında rekabet olgusunu gündeme getirmiş süreç içerisinde rekabet kavramı değişimlere uğramasına rağmen günümüz dünyasında acımasız boyutunu sürdürmektedir. Rekabetin tarihi süreci: üretim üstünlüğü, maliyet üstünlüğü, kalite üstünlüğü, hız üstünlüğü, kalite hız üstünlüğü, kalite hız ucuz ürün şeklinde yorumlanabilir.

İşletmeler; Bu imhacı rekabette var olmak için temelde kalitenin de boyutları olan : Güvenilir, Uygun, Dayanıklı, Estetik, Zamanında teslim, Uygun fiyat, Servis olanakları gibi özellikleri bünyesinde bulunduran mamul üretmek veya hizmet vermek zorundadır.

Ülkemizde 1980 yılı sonrasında gümrük duvarlarının yıkılmasıyla rekabet unsuruyla tanışan şirketler ,kurum ve kuruluşlar rekabetin dünyada sürekli değişim gösteren acımasız boyutuyla mücadele etmektedir.

Temelde rekabetin ana unsuru olan kalite sonu olmayan ve genel anlamda işletme ile sınırlı olmayıp yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir hayat tarzıdır.Kalite olgusu kültürel bir yaklaşımdır. Söz konusu bu yaklaşım eğitim ve öğrenme sürekli iyileştirmenin tüm faaliyetlerle bütünleşmesi hayatın her alanında başarıya giden yoldur.

SASTEK AŞ’nin hedefi;

Metroloji Laboratuvar ve kalite alanında ulusal ve uluslararası boyutuyla ülkemizde ve uluslararası arenada tercih edilen olmaktır. Varolan akreditasyon çalışmalarımızı günün şartlarına göre yenilemek çeşitliliğini arttırmak hedefimizdir.

SASTEK A.Ş. faaliyetleriyle profesyonelleşme kurumsallaşma, mükemmellik arayışında kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir. Ulusal, uluslararası, globalleşen boyutu, birikimli kadrosuyla, gizlilik, objektiflik, doğruluk, katılımcılık, bilgi ve insan odaklı anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Türk üretici ve tüketicisinin kalite şuurunu gerçekleşmesine katkıda bulunarak mamül ve hizmetlerde güvenlik şemsiyesinin oluşmasını üreticilerimizin Avrupa Müktesabatı çerçevesinde de karşılaştıkları teknik engellerin kalkmasında önemli görev yapmaktadır.

SASTEK,

Özel Sektör ve Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi alanlarında uzun yıllar hizmet vermiş, yetişmiş, deneyimli ve güvenilir Uzman personel istihdam ederek,

Türk Üretim ve Hizmet Sektörünün sunduğu ürün ve hizmetlerin kalite seviyesini yükseltme ve AB uyum sürecine katkıda bulunma adına;

Türk üreticisine ,tüketicisine  hizmet vermek için yola çıkmıştır.

Ölçü Aletlerinin Muayene ve Belgelendirmesi kulvarında gerekli alt yapıyı kurarak önemli bir boşluğu dolduran  SASTEK, yapacağı yenilikler ile diğer firmalara da örnek olacaktır.

Sürekli Gelişme ve yenilikleri takip etmeyi politika edinen SASTEK;

 • NANDO Sitesinde 2759 no ile 2014/32/EU Yönetmeliği çerçevesinde B.D.F Modüllerinde Onaylanmış Kuruluş olarak  belgelendirme yapmaktadır.
 • TS EN ISO/IEC 17065 Standardı konusunda AB-0118-EU no ile  TS EN ISO/IEC 17025 Standardı konusunda   AB1028-T no ile TS  EN 17021T AB-0129 -YS  no ile TÜRKAK tan akredite bir kuruluştur..
 • Yabancı akreditasyonlu olmak üzere yönetim sistemlerinden belgelendirme çalışmaları yapmaktadır.
 • Tip İnceleme ve Tasarım İnceleme Belgeleri ve bunların eklerini hazırlamak.
 • Ürün Belgelendirmelerini ve standarda uygunluk belgelendirmelerini yapmak,
 • Uzun süreli İç Tetkik ve incelemeler yapmak.
 • Avrupa Birliği Yönetmelikleri çerçevesinde her türlü gerekliliklerini yapmak ve-veya yaptırmak.
 • Üretim yeri incelemeleri yapıp sonuçlarını raporlamak ve-veya belgelendirmek.
 • Eğitim (Sistem.teknik.kişisel) ve İnsan Kaynakları Hizmetleri vermek,
 • Self Deklarasyon gerektiren riski az ürünlerin CE belgelendirmesini yapmak. 
 • Doğrulama ve kalibrasyon faaliyetlerini yapmak veye yaptırmak. 
 • Isı sayaçlarının periyodik kontrolleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknik Servis olarak atanmış bu konudada hizmet vermektedir.                                       

Faaliyet Alanımızdaki Yönetmelikler

 • (2014-32-EU)- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
 • (2006-95-EEC)-Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
 • (2004-108-EEC)-Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • 2006-42-EC-(98-37-EC)-Makine Emniyeti Yönetmeliği